Wij doen ons best, maar het kan zijn dat u toch niet volledig tevreden bent over onze dienstverlening. Aangezien het ons streven is om daar waar klachten zijn, te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing, is het erg belangrijk dat u weet over onze klachtenprocedure.

Vertel het ons

Mocht u niet tevreden zijn, dan verzoeken wij u allereerst om ons daar zo spoedig mogelijk over in te lichten. U kunt dit in eerste instantie telefonisch doen (telefoonnummer 030 – 293 48 47) , maar wanneer er niet direct een aanvaardbare oplossing geboden wordt, dan vragen wij u ons schriftelijk (ter attentie van de directie) op de hoogte te brengen van uw specifieke klacht. Binnen 5 dagen na ontvangst kunt u een reactie verwachten met eventueel een voorgestelde procedure om tot een oplossing te komen.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Ons kantoor is bovendien aangesloten bij de stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nr. 300.010723. Mochten wij gezamenlijk niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u hier uw klacht voorleggen.

De adresgegevens van het KIFID zijn:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 070-3338999
Fax: 070-3338990
E-mailadres: info@klachteninstituut.nl
Info: www.klachteninstituut.nl

Ons kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor eventuele schade welke zou kunnen ontstaan door gemaakte fouten.