Wanneer u gaat kamperen is een gasfles onmisbaar. Om in uw caravan te koken heeft u bijvoorbeeld gas nodig. Om veilig om te gaan met gasflessen zetten we een aantal punten op een rijtje:

 • Zet een gasfles nooit in de volle zon of bij een warmtebron. Bij temperatuurstijgingen zet vloeibaar gas uit en kan de druk in de fles te groot worden.
 • Graaf een gasfles ook nooit in, in verband met hittevorming.
 • Zet de gasfles altijd rechtop neer. Dit heeft te maken met de inhoud van 80% vloeibaar gas en de overige 20%; de dampfase. Dit is het bovenste gedeelte van de fles. Deze ruimte bovenin is er om te voorkomen dat vloeibaar gas naar de verbruiker stroomt. Bij kantelen van de fles kan er dus vloeibaar gas in de kraan komen.
 • Kom nooit met open vuur (een vlam of brandende sigaret) in de buurt van de gasfles.
 • Probeer de gasfles niet zelf te openen met gereedschap.
 • Gebruik altijd slangen die geschikt zijn voor propaan en butaangas en geen ander soort slangen. Een gasslang moet voldoen aan het keurmerk NEN-EN 1763. Dit is terug te vinden op de slang.
 • Controleer regelmatig of de gasslang nog goed is. Doe dit door de slang scherp dubbel te buigen. Als er dan scheurtjes zichtbaar zijn is de slang aan vervanging toe. Na twee jaar is het sowieso nodig om de slang te vervangen.
 • De gasdrukregelaar dient na ongeveer tien jaar vervangen te worden. Als deze kapot is, ontstaat er kans op een steekvlam.
 • Vul een gasfles nooit zelf bij. Laat dit altijd bij een erkend vulstation doen. Een gasfles mag namelijk maar tot 80% gevuld worden. Omdat bij een stijging van de omgevingstemperatuur de druk in de gasfles stijgt moet er een marge zijn. Als een gasfles tot 100% gevuld is kan de fles gaan bollen en uiteindelijk scheuren met een gevaarlijk gaslek met brandgevaar tot gevolg.
 • Laat na 10 jaar uw gasfles herkeuren. Hoe lang u een gasfles kunt gebruiken staat op de fles aangegeven. De datum van de goedkeuring van de gasfles wordt in de fles gestanst, staat op een ring onder de kraan of op een etiket.
 • Sluit de gaskraan van de gasfles als u hem niet gebruikt.